1 sayfadan 1. sayfa

Sayfayı PDF olarak kaydetme

İletiTarih: 08 Kas 2020, 16:35
nadir
Aktif sayfayı PDF olarak dosyanın bulunduğu dizine kaydetmek için makro kodu nedir.

ActiveWorkbook.Path & "\" ..........gibi

Re: Sayfayı PDF olarak kaydetme

İletiTarih: 10 Kas 2020, 16:07
Hamurcu
Aşağıdaki kod işini görür sanırım.

Kod: Tümünü seç
Sub ExportToPDF()

   dim document as object
   dim dispatcher as object

   document = ThisComponent.CurrentController.Frame
   dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
   
' Elbette aşağıdaki path satırını kendine uygun şekilde değiştirmen ve URL standardında yazman lazım (Windows \ kullanırken URL / kullanır)

   path = "file:///C:/Users/hakan.hamurcu/Documents/sheet1.pdf"
   Open path For Append As #1
   Close #1

   dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   args1(0).Name = "URL"
   args1(0).Value = "file:///C:/Users/hakan.hamurcu/Documents/sheet1.pdf"
   
   dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args1())
   
End Sub

Re: Sayfayı PDF olarak kaydetme

İletiTarih: 10 Kas 2020, 16:20
nadir
Teşekkürler