1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sayıları okuma (Yazıyla)

Gönderilme zamanı: 17 Mar 2014, 15:05
gönderen Hamurcu
Merhaba,

Özellikle muhasebe ile ilgilenen arkadaşlarımızın çok sık sordukları soruların başında sayıları yazıyla okumak gelir.

Örneğin;

123 --> YüzYirmiÜç

Bu sebeple, uzun zaman önce yazdığım SAYIOKU makrosunu bir kez de buradan paylaşmak istedim.

Aşağıdaki makroyu tablonuza ekleyin ve kullanmaya başlayın.

Kullanımı oldukça basittir;

Herhangi bir hücreye =SAYIOKU(123) veya =SAYIOKU(A15) gibi.

Kolay gelsin.

Programın sınırları

1. Okunabilecek en büyük sayı 999 Trilyon 999 Milyar 999 Milyon 999 Bin 999
2. Negatif Sayıları okuyabilir
3. Ondalık hanesini okur (Siz değiştirmediğiniz sürece virgülden sonra 2 hane) Ondalık hane sayısını değiştirmek için makrodaki Const OndalikHaneSayisi=2 satırını değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Kod: Tümünü seç

Function SAYIOKU( ByVal Sayi As Double ) As String
  
  Const OndalikHaneSayisi=2
  
  Yazi = ""
  
  If Sayi < 0 Then
   Yazi = "Eksi " + SAYIOKU( -1 * Sayi )
  
  ElseIf Sayi <> Int( Sayi ) Then
   Yazi = SAYIOKU( Int( Sayi ) ) + " Nokta "
   OndalikKisim = Sayi - Int( Sayi ) 
   OndalikKisim = Int(OndalikKisim * 10^OndalikHaneSayisi ) / 10^OndalikHaneSayisi
   Do
    OndalikKisim = OndalikKisim * 10^OndalikHaneSayisi
	  HaneDegeri = Int(OndalikKisim)
    OndalikKisim = OndalikKisim - HaneDegeri
    If HaneDegeri > 0 Then
     HaneYazisi = SAYIOKU(HaneDegeri)
     Yazi = Yazi + HaneYazisi
    Else Exit Do
	  EndIf
   Loop
   			            
  ElseIf Sayi < 10 Then
   Select Case Sayi
	  Case 0: Yazi = ""
	  Case 1: Yazi = "Bir"
	  Case 2: Yazi = "İki"
	  Case 3: Yazi = "Üç"
	  Case 4: Yazi = "Dört"
	  Case 5: Yazi = "Beş"
	  Case 6: Yazi = "Altı"
	  Case 7: Yazi = "Yedi"
	  Case 8: Yazi = "Sekiz"
	  Case 9: Yazi = "Dokuz"
	 End Select
  
  ElseIf Sayi < 100 Then
   Onluk = Int( Sayi / 10 )
	 Birlik = Sayi Mod 10
	 Select Case Onluk * 10
	  Case 10: Yazi = "On"
	  Case 20: Yazi = "Yirmi"
	  Case 30: Yazi = "Otuz"
	  Case 40: Yazi = "Kırk"
	  Case 50: Yazi = "Elli"
	  Case 60: Yazi = "Altmış"
	  Case 70: Yazi = "Yetmiş"
	  Case 80: Yazi = "Seksen"
	  Case 90: Yazi = "Doksan"
	  End Select
	 If Birlik > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( Birlik )
   EndIf
								   
  ElseIf Sayi < 1E+3 Then
   Yuzluk = Int( Sayi / 1E+2 )
	 HaneDegeri = Sayi Mod 1E+2
	 If Yuzluk=1 Then
	  Yazi = "Yüz"
   Else
    Yazi = SAYIOKU( Yuzluk ) + "Yüz"
   EndIf
   Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
									  
  
  ElseIf Sayi < 1E+6 Then
   Binlik = Int( Sayi / 1E+3 )
	 HaneDegeri = Sayi Mod 1E+3
	 If Binlik=1 Then
	  Yazi="Bin"
	 Else
	  Yazi = SAYIOKU( Binlik ) + "Bin"
	 EndIf 
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
   EndIf
							   
  ElseIf Sayi < 1E+9 Then
   Milyonluk = Int( Sayi / 1E+6 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+6 ) * 1E+6 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Milyonluk ) + "Milyon"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
 	 EndIf
										   
  ElseIf Sayi < 1E+12 Then
   Milyarlik = Int( Sayi / 1E+9 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+9 ) * 1E+9 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Milyarlik ) + "Milyar"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
   EndIf
											  
  ElseIf Sayi < 1E+15 Then
   Trilyonluk = Int( Sayi / 1E+12 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+12 ) * 1E+12 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Trilyonluk ) + "Trilyon"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
 	 EndIf

  EndIf

  SAYIOKU() = Yazi

End Function

Re: Sayıları okuma (Yazıyla)

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2014, 23:33
gönderen fortran
Teşekkürler Hamurcu.